Vergoeding via de verzekering

Per 1 januari 2013 zit dieetadvisering in de basisverzekering voor een beperkt aantal consulten. Dat betekent dat de startkosten vergoed worden via de basisverzekering. 100% vergoeding als u een restitutiepolis heeft (vrije keuze), 70%-80% vergoeding als u een Natura polis heeft. Soms is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen zit dieetadvisering ook in de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico.

Orthomoleculaire consulten vallen onder de alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.

Regelingen voor vergoedingen kunnen jaarlijks aangepast worden. Raadpleeg uw polis.


Privacyverklaring Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van onze praktijk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

§  Naam

§  Geboortedatum

§  Adresgegevens

§  BSN

§  Telefoonnummer / mobiel nummer

§  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

§  E-mailadres

§  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Onze praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Ria Penders een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rpenders@orthodietist.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 072 5336673 of via rpenders@orthodietist.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via rpenders@orthodietist.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.